מילון מונחים בנושא מיםאבנית
התגבשות של מינרלים שונים, בעיקר סידן ומגנזיום.

התפלת מים
תהליך בו מפרידים את המים מהמלחים המומסים בהם.
התפלת מים יכולה להתבצע ע"י תהליך שנקרא "אוסמוזה הפוכה", אידוי או העברת המים דרך ממברנות  בלתי חדירות למלחים , והיא מאפשרת שימוש נרחב של מי ים ו/או מים מלוחים אחרים לצרכי שתיה, רחצה, השקיה ועוד. 

זיהום מים
תהליך בו מים הופכים למלוכלכים בשל חדירת חלקיקים או מומסים. 

מים מתוקים
מים בעלי ריכוז נמוך של מלחים מומסים.

מים קשים
מים בעלי ריכוז אבנית גבוה.

מים רכים
ההפך ממים קשים; מים המכילים ריכוז נמוך של אבנית.
מים רכים בריאים יותר וחסכוניים יותר, במובן שהם מביאים לחיסכון משמעותי בחשמל ובחומרי ניקוי למיניהם. 

מי שתייה 
מים המשמשים את החי לצרכי שתיה ואשר עומדים בקריטריונים של תקנות מי השתיה לעם.

מים שפירים
מים טבעיים שהאיכות שלהם נחשבת מספקת כדי שהם יוגדרו כמים המתאימים לשתיה.

 

חזרה למאגר המידע