סכנות לבריאות הציבור

מאת: מנחם פרידלנד

מערכות אספקת מים בבנינים רבי קומות כוללות מיכלים גדולים על גגות הבתים ובמפלס הקרקע.
דיירי בנינים אלו צורכים מים, העוברים דרך המיכלים. מיכלי מים אלה אינם נבדקים, והם עלולים להיות באיכות תברואית נמוכה
ולהוות מקור למחלות, אם לא יקבלו טיפול מתאים.
עיקר הבעיה נובעת מכך, שהמיכלים אינם מוגנים לחלוטין בפני חדירת מזיקים(חרקים זוחלים וציפורים) וזיהום אטמוספרי שוקע, ומכך שהמים שוהים פרק זמן ממושך בתוך המיכלים. מצב זה יוצר רקע נוח להיתפתחות חידקים ומיקרואורגניזמים אחרים, העלולים לגרום מחלות של דרכי העיכול, ואולי גם מחלות זיהומיות אחרות. 

בסקר מקיף למדי,שארכה לשכת הבריאות המחוזית תל אביב בערים שונות במחוז תל אביב,
התברר שהמצב הפיזי של מיכלים במערכות מים כאלה ירוד ביותר, ואם חשופים למעשה, לכול אותם מפגעים שצוינו לעיל.
הדבר נובע מאי הקפדה aל בניה נכונה של המיכלים, כך שיעמדו בקריטריונים תברואים שימנעו זיהום,
וכן מחוסר טיפול והחזקה על ידי הדיירים, בעיקר כתוצאה מהעדר מודעות והזנחה ורשלנות. 

פועל יוצא מכך הוא, שרק טיפול והחזקה נכונים, לפחות פעם בשנה, ימנעו תופעות אלו. למרות הנחיות בכתב ובעל פה
שניתנו עלידי הלשכה למנהלי מחלקות המים והתברואה ברשויות, ליצירת מודעות אצל הדיירים ולהדריכם בטיפול
ובתחזוקה מונעת, מתברר לצערנו, שהמודעות המבוקשת והפעולות הנגזרות ממנה מתבצעות בהיקף מצומצם מאוד,
שאינו עונה כלל על עוצמת הבעיה והיקפה.לאור הדברים הללו נראה לי, שחובה לעשות כל מאמץ לפרסום הנושא
כדי ליצור את המודעות הדרושה מצד כל הגורמים, ולצמצם ככל האפשר את מצבם הקשה של מיכלי השתיה שמימיהם מזוהמים
שורצי מקקים,לטאות ושממיות, כיני ציפורים וסתם ליכלוך ואבק מרחף,המצליח לחדור דרך מיכסים וארובות איורור פרוצות.

חזרה למאגר המידע