איכות מי השתייה בבתים רבי קומות

מאת: אסף דרומי לשעבר אחראי על איכות המים באזור תל אביב

ברצוני להעלות בפניכם בעיה חמורה שאינה זוכה לפירסום ולטיפול מתאים.
מי שתיה בבתים רבי קומות הם באיכות נמוכה ומהווים סכנב בריאותית לדיירים.
איכות המים ברשת העירונית נבדקת על ידי הרשויות משרד הבריאות.
הפיקוח והביקורת נעשים על ידי בדיקות מים בנקודות שונות ברשת העירונית.
אולם מתברר שהאיכות התקינה של המים מובטחת רק עד לנקודת החיבור של רשת
המים העירונית לצרכן, כלומר עד השעון המים בכניסה לבנין.

על גגות הבתים נמצאים מיכלי מים שדרכם עוברים המים שדיירי הבניינים שותים. מים אלו
לא נבדקים והם באיכות תברואית נמוכה. אם המיכלים לא קיבלו טיפול מתאים הם מהווים 
מקור למחלות. עיקר הבעיה הוא בכך שהמיכלים אינם מוגנים לחלוטין מפני חדירת בעלי חיים קטנים,
בעיקר חרקים, ואינם מותאמים לעמידה ממושכת של המים בתוכם. מצב זה יוצר רקע נוח להתפתחות חיידקים 
ומיקרו אורגניזמים אחרים במים הגורמים למחלות בדרכי העיכול. 

בעקבות סקר מקיף של מיכלי מים שכאלו שנעשה על ידי לשכת הבריאות מחוז תל אביב ושבו נמצאו חיידקי קוליפורמים וקולי צואתי נקבע על ידי לשכת הבריאות המחוזית שרק טיפול טוב ונכון פעם או פעמיים בשנה ימנע תופעות אלה.
למרות הוראות שניתנו למנהלי מחלקות המים והתברואה בעיריות ובמועצות השונות כמעט ולא מתבצעת פעולות ניקוי וחיטוי ברוב הבניינים במחוז תל אביב ובשאר האזורים כמובן.

כאחד שמכיר את הנושא מקרוב עלי לציין שמצב מיכלי השתיה כמעת בעל הבניינים הוא מתחת לכל ביקורת. 
המים מזוהמים, מקקים ולטאות שורצים בתוך המיכלים, המיכסים ופתחי האוורור פרוצים לכניסת חרקים ולכלוך.
לאור זאת נראה לי כחובה לעשות כל מאמץ לפרסם באמצעי התקשורת השונים את המפגע כדי למנוע מדיירי בתים 
משותפים מחלות לא נעימות.

חזרה למאגר המידע