מאגרי מי שתיה - למה חשוב לטפל בהם לפחות פעם בשנה


מעבר לכך שהנושא של טיפול במאגרי מי שתיה הוא עניין המעוגן בחוק במובן מסוים (ראה חוק המים לשנת 1959),
לדבר חשיבות עליונה בכל הנוגע לבריאות.
מאגרי מים אשר אינם מטופלים באופן קבוע, לפחות פעם בשנה, אינם שומרים על איכות גבוהה של מים
ולמעשה מביאים לכך שדיירי הבניין משתמשים במים מזוהמים הן לשתיה והן לרחצה או לבישול. קיימות שתי סיבות מרכזיות לזיהום מי השתיה במאגרי המים בבניינים רבי קומות:

1. מי האספקה המגיעים לבניין מכילים משקעי בוץ ואבנית. כמו כן מגיעה חלודה מהצנרות וחתיכות חלודה ממכסים
חלודים המתפוררים לתוך מאגר מי השתיה, כאשר ככל שתחלופת המים יותר גבוהה כן רבים יותר משקעי הבוץ האבנית והחלודה. 

2. מאגרי מים לא אטומים מביאים למעשה לחשיפה של מי השתיה למיני מזיקים, החל מחרקים וזוחלים וכלה בציפורים וחולדות. 
חדירת עופות ושאר מזיקים למאגרי המים, על אחת כמה וכמה התפוררותם במים, עלולה לגרום למחלות קשות. 

חזרה לרשימת השאלות